Të Reja

English Home, Hapja e Madhe në 29 Qershor